LiveTRA

Chào mừng bạn đến với LiveTRA, một lịch trình tàu được thiết kế đặc biệt cho người đi làm. Bạn có thể kiểm tra thời gian tàu, thông tin thời gian chậm trễ trong vài giây. Thêm LiveTRA vào màn hình chính của điện thoại di động của bạn và sử dụng nó thuận tiện hơn!

Cài đặt


Giới thiệu về LiveTRA

LiveTRA sử dụng thông tin được cung cấp bởi "Dữ liệu truyền tải eXchange (TDX). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về việc sử dụng trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi.